fbpx

veterina-porec.com – 2014

Projekt je, pored izrade desktop verzije web stranice i prilagodbe CMS-a u svrhe što jednostavnijeg administriranja iste, obuhvatio i ugradnju responzivnosti, mutlijezičnosti, integraciju sa e-mail programom, te niz drugih pratećih usluga.

Hire your Codeartist

Looking for a development of your own project?

Is your agency looking for a partner?