fbpx

sladovic.hr – 2013.

Projekt je uključio izradu i dizajn dvojezične web stranice, izgradnju kompleksnije strukture sadržaja za obje jezične verzije, kao i njihovu optimizaciju za tražilice.

Hire your Codeartist

Looking for a development of your own project?

Is your agency looking for a partner?