fbpx

promet.hr – 2013.

Izrada web stranice za prijevozničku tvrtku Promet d.o.o sa WordPress CMS-om, strukturiranje sadržaja, prilagodba CMS-a za jednostavniji unos sadržaja od strane naručitelja. Na naslovnicu je ugrađen kompleksan višeslojni Javascript slider sa neovisnim pozicioniranjem i animiranjem elemenata. Slider posjeduje vlastito administrativno sučelje za dodavanje sadržaja. U svrhu interakcije stranica se oslanja i na CSS3 tranzicije za animiranje grafičkih, ali i tekstualnih elemenata.

Hire your Codeartist

Looking for a development of your own project?

Is your agency looking for a partner?