fbpx

pgm.hr – 2013.

Implementacija projekta obubvatila je izradu i dizajn web stranice prema željama i potrebama klijenta, unos većih količina sadržaja, izradu mnoštva pojedinačnih galerija fotografija koje su dočarale ponudu naručitelja, kao i izradu newslettera, baziranog na integriranom online softveru za e-mail marketing.

Hire your Codeartist

Looking for a development of your own project?

Is your agency looking for a partner?