fbpx

definicija.eu – 2020.

Izrada Basic web stranice (saznajte više), koja je klijentu omogućila jednostavnu, ali vrlo atraktivnu prezentaciju, prema modernim standardnim web developmenta. Klijentu je osigurana video edukacija za samostalno upravljanje web stranicom.

Hire your Codeartist

Looking for a development of your own project?

Is your agency looking for a partner?