fbpx

club-avenue.at – 2012.

Projekt je obuhvatio izradu web stranice, unos sadržaja i njenu optimizaciju, ali i uslugu Facebook marketinga. Također, u okviru projekta je izrađen logotip, te smo sudjelovali na dizajniranju ulaznog plakata u klub. Pored spomenutog, za naručitelja su dizajnirani i promotivni prospekti.

Hire your Codeartist

Looking for a development of your own project?

Is your agency looking for a partner?